Kontakt

A.C.P. Stavební s.r.o.
Renoirova 1051/2a
152 00 Praha 5

Telefon
777 707 447
777 757 961

Email
acp@acpstavebni.cz

Společnost A.C.P. stavební s.r.o. byla založena v roce 1993. V posledních letech působí převážně v Praze. Jejími hlavními činnostmi jsou úklidové služby a údržba a opravy domovního a bytového fondu.

Společnost provádí zejména úklid bytových domů (společných prostor, garáží i venkovních ploch včetně zimní služby), dále úklid kacelářských budov a zdravotnických zařízení. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti patří obce, bytová družstva a společenství vlastníků. Společnost má vypracovaný systém kontroly a řízení kvality. S obdobným typem zakázek má dlouholeté zkušenosti.

Společnost dále zajišťuje činnosti od běžné denní údržby domů až po rozsáhlejší rekonstrukce bytů, nebytových prostor či domů. Je držitelem živnostenských oprávnění:

  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Projektová činnost ve výstavbě

Proč my ?

  • Nabízíme přiměřené ceny.
  • Na kvalitu prováděných služeb se můžete spolehnout.
  • Co slíbíme, to splníme.
  • Máme dlouholeté zkušenosti v oboru a stabilní zakázky.

V současné době společnost A.C.P. stavební provádí pravidelný úklid zhruba 270 domů pro 90 různých vlastníků v Praze. Mezi těmito vlastníky jsou např. Městská část Praha 13, Městská část Praha 2, společnost ČEZ a dále společenství vlastníků, bytová družstva a soukromí vlastníci domů s desítkami až stovkami bytových jednotek.

Reference