Kontakt

A.C.P. Stavební s.r.o.
Renoirova 1051/2a
152 00 Praha 5

Telefon
777 707 447
777 757 961

Email
acp@acpstavebni.cz

Společnost A.C.P. stavební s.r.o. se specializuje zejména na úklid bytových domů.

Pravidelným úklidem se rozumí udržování čistoty a pořádku ve společných prostorách domu, ve společných garážích, na chodnících, přístupových cestách a dalších zpevněných plochách a plochách zeleně náležejících k domu. Standardně úklid provádíme v následujícím rozsahu:

 • mytí podlah společných prostor (chodeb, schodišť, vstupu do domu, výtahové kabiny) – 1x týdně,
 • úklid vedlejších společných prostor (prádelen, sušáren, sklepních prostor apod.) způsobem odpovídajícím jejich technickému stavu – 1x měsíčně,
 • mytí prosklených dveří a vstupních portálů – 1x měsíčně,
 • mytí stěn a dveří výtahových kabin a výtahových dveří v podlažích – 4x ročně,
 • mytí oken na schodištích – 2x ročně,
 • provedení generálního úklidu společných prostor (mytí oken, osvětlovacích těles, omyvatelných částí stěn, zábradlí) – 2x ročně,
 • mokrý úklid společných garáží – mytí strojem – 4x ročně,
 • částečný suchý úklid společných garáží (odstraňování největších lokálních znečištění dle potřeby a možnosti – bez vyklizení garáží) – 12x ročně,
 • zametání chodníků, přístupových cest k domu a dalších venkovních zpevněných ploch včetně vnějších schodišť až po vstupní vchodové dveře – 1x týdně mimo zimní období,
 • úklid venkovních stání pro odpadové nádoby – 1x týdně,
 • úklid chodníku a přístupové cesty k domu v zimním období dle potřeby odklízením sněhu a posypem včetně posypu při námraze a odstraňování námrazků, v čase a v rozsahu daném příslušnými právními předpisy v platném znění,
 • úklid hrubých odpadků ze zelených ploch náležejících k domu – 1x týdně mimo zimní období

 

Tento program úklidu je výchozím podkladem pro vzájemné jednání a je vždy po dohodě upraven podle konkrétních podmínek a potřeb zákazníka. V případě zájmu zajistíme i některé doplňkové služby, jako např. sekání trávy.